Prema poslednjim informacijama Nemačkoj je trenutno potrebno oko 54.000 medicinskih radnika, a naročito kvalifikovanih sestara i tehničara. Sve više je starih osoba u Nemačkoj kojima treba nega i pomoć negovatelja, ali ih u ovoj zemlji nema dovoljno. Na web portalu „Westfälischer Anzeigera“ objavljen je nedavno članak pod naslovom „Zatvaranje zbog nedostatka radne snage”. Nedostaju zdravstveni radnici u klinikama Severne Rajne-Vestfalije, a slično je i u drugim pokrajinama.

Ministarstvo zdravlja Nemačke moraće da zaposli medicinske radnike iz drugih zemalja i izjednači strane sa domaćim stručnim kvalifikacijama.

Dodatni motiv za sve medicinske radnike iz inostranstva biće dobra zarada i odlični uslovi rada.

Ovo je velika šansa za zapošljavanje medicinskih sestara, tehničara i negovatelja iz zemalja Južne Amerike i Jugoistočne Evrope. Uz pomoć proverenih agencija za posredovanje u zapošljavanju medicinskih radnika iz Južne Amerike i Jugoistočne Evrope  u Nemačkoj, možete sebi i svojoj porodici obezbediti dobro plaćen posao i kvalitetne uslove života.

U želji da sebi i svojim porodicama obezbede bolje sutra, veliki broj medicinskih sestara i tehničara iz Južne Amerike i Jugoistočne Evrope  traga za sigurnim putem do zaposlenja u Nemačkoj. Ipak, u praksi ovakva situacija daje mogućnost za brojne nezakonite radnje, dezinformacije i malverzacije.

Uslovi koje agencija za zapošljavanje MORA da ispunjava

Tragajući za boljim standardom, medicinski radnici i negovatelji iz Južne Amerike i Jugoistočne Evrope neretko budu dovedeni u zabludu, postanu žrtve prevara i manipulacija profitera i lažnih kompanija za zapošljavanje koji im obećavaju brda i doline.

Prvo što biste trebali da uradite jeste da se dobro informišete i proverite agenciju za posredovanje u zapošljavanju u Nemačkoj pre nego steknete potpuno poverenje u njene usluge.

Zapošljavanje medicinskih radnika iz zemalja Južne Amerike i Jugoistočne Evrope predstavlja odgovoran posao i reč je o izuzetno osetljivoj oblasti gde se radi o ljudskim sudbinama.

Pre odlaska u Nemačku kandidati moraju da nauče nemački jezik, polože ispit i steknu adekvatan jezički sertifikat. Nakon toga se potpisuje ugovor o radu sa poslodavcem, podnosi zahtev za nostrifikaciju diplome i dobija radna dozvola. Na svakom od tih koraka, ozbiljna agencija za zapošljavanje medicinskih radnika u Nemačkoj pomaže i stoji uz svoje klijente. Sve to regulisano je ugovorom o posredovanju koji potpisuje svaki kandidat sa kompanijom za zapošljavanje medicinskih radnika iz Južne Amerike i Jugoistočne Evrope u Nemačkoj.

  • U saradnji sa lokalnim školama stranih jezika agencija organizuje specijalizovane kurseve nemačkog jezika za medicinske radnike
  • Organizuje intervjue sa nemačkim poslodavcima
  • Obezbeđuje prevode sudskog prevodioca, pomaže i savetuje u pripremi dokumentacije
  • Nakon zaposlenja u nemačkim klinikama agencija brine o integraciji u okruženje, adaptaciji na nove životne uslove, brine o smeštaju.

Uslovi koje bi trebalo da ispunjavaju kandidati

Medicinski radnici obavljaju odgovoran i nimalo lak posao baveći se zdravljem ljudi. Ono što svaki kadnidat iz Južne Amerike i Jugoistočne Evrope mora posedovati da bi što brže i lakše došao do posla na nemačkim klinikama jeste visok nivo stručnosti, adekvatne kvalifikacije i odgovarajući psihološki profil.

Kako bi se posao u zdravstvu mogao obavljati stručno i kvalitetno, neophodan uslov jeste odlično poznavanja nemačkog jezika i naročito stručne terminologije. Obično je ovo i najteža prepreka za medicinske radnike iz zemalja Južne Amerike i Jugoistočne Evrope .

Zato, ukoliko želite da obezbedite bolji životni standard sebi i svojoj porodici, potrebno je da budete posvećeni, vredni i odlučni. Ostalo prepustite nama. Veliki broj medicinskih radnika iz Južne Amerike i Jugoistočne Evrope već živi svoj san u Nemačkoj, uz pomoć naše agencije za zapošljavanje.

GermanSpainSerbia